...

Temetésre Kötelezett

Temetésre kötelezett személy vagy személyek

Temetést szerződésben vállalt személy, személyek. Az a személy, akit az elhunyt végrendelete arra kötelez. Végrendelet hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa. Elhunyt közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Temetésről több személy gondoskodik, nem tudnak a temetés módjáról megállapodni, ez esetben a temetés csak hamvasztás nélkül lehetséges. Temetésre kötelezett személy nem található, ismeretlen helyen tartózkodik, kötelezettségét elmulasztja, akkor a temetésről az elhalálozás szerinti illetékes települési önkormányzat gondoskodik.