...

Szükséges Iratok

Ha még nincs halotti anyakönyvi kivonat

 • halottvizsgálati bizonyítvány *
 • halálozási lap
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapotot igazoló okirat
 • ha házas volt az elhunyt, házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegység esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • elvált családi állapot esetén a válási végzés
 • lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll)
 • érvényes útlevél (amennyiben rendelkezésre áll)
 • 2001 után kiállított kártya alakú jogosítvány (amennyiben rendelkezésre áll)
 

Valamelyik szükséges irat nincs meg a temettetőnek, úgy irodánk beszerezni azt!

Hamvasztás vagy a temetés ügyintézése az iratok beszerzésével párhuzamosan történhet.

 • halottvizsgálati bizonyítvány *
 • halotti anyakönyvi kivonat

 

Ha nyugdíjas volt az elhunyt

 • nyugdíjas törzsszám *
 • intézzük az özvegyi nyugdíjat
 • minden bejelentési kötelezettségnek eleget teszünk

Vállaljuk a haláleset lejelentését a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé!